Tag: in swedish

  • Om djur i organisationsforskningen – från resurser till kännande aktörer och subjekt

    Vad har icke-mänskliga djur med organisationsforskningen att göra? Hur kan djurs aktörskap och intressen bli centrala frågor inom en framåtblickande organisationsforskning? I våra människostyrda organisationer och samhällen arbetar djur för och tillsammans med oss i en mängd olika roller, även om denna nationalekonomiskt värdefulla, medicinska och hälsomässiga insats sällan räknas som arbete.

    Inom PAWWS arbetar vi organisationsforskare, veterinärmedicinska forskare och kliniska hundexperter tillsammans för att skapa ny och integrerad kunskap om människo-djurrelationer och människors och arbetande djurs sammanvävda välmående i organisationer.

    (more…)